• Tel: 040-29 82 228
 • Mail: prothese[at]tppstrijp.nl
 • Tel: 040-29 82 228
 • Mail: prothese[at]tppstrijp.nl

Veelgestelde vragen over producten en behandelingen bij TPP Strijp, Eindhoven

Wij hanteren een patiëntgerichte benadering waarbij iedere patiënt individueel bekeken wordt.

Veelgestelde vragen over producten en behandelingen

Wij hanteren een patiëntgerichte benadering waarbij iedere patiënt individueel bekeken wordt.

Veelgestelde vragen

1) Uw nieuwe kunstgebit

2) Een kunstgebit is een hulpmiddel

3) Alle begin is moeilijk

4) Pijn

5) Eten

6) Praten

7) Slapen met of zonder prothese

8) Schoonmaken

9) Het tandvlees

10) Controle

11) Kleefpasta's, kleefpoeders, voeringen en andere hulpmiddelen


Na de behandeling

1) Hoe lang gaat een kunstgebit mee?

2) Ik heb last van een droge mond; hoe kan dat?

3) Ik heb zoveel last van aften; wat doe ik hieraan?

4) Bestaat er een allergie voor de materialen in het kunstgebit?

5) Ik heb last van slechte adem. Komt dit door het kunstgebit?

6) Mijn tandvlees is erg gevoelig. Bestaat er ook een zachtere kunsthars?

7) Is gebruik van kleefpasta en andere hulpmiddelen uit de drogisterij toegestaan?

8) Ik heb last van ontstoken, pijnlijke mondhoeken hoe komt dit?

9) Tips


1) Uw nieuwe kunstgebit

U heeft nu een nieuw kunstgebit, maar u mag niet verwachten dat u alles wat u vroeger met uw eigen tanden en kiezen kon doen, nu moeiteloos met uw kunstgebit kunt doen. Vooral in het begin kan een gebitsprothese nogal wat problemen veroorzaken, zoals pijn, moeilijkheden bij het kauwen en moeilijkheden bij het spreken. Uw tandprotheticus zal proberen u, vooral in die lastige beginperiode, te begeleiden om zodoende het wennen aan uw gebitsprothese te vergemakkelijken.


top


2) Een kunstgebit is een hulpmiddel

De bedoeling van uw kunstgebit is dat het de functies, die uw eigen tanden en kiezen hadden, zo goed mogelijk overneemt. Tanden en kiezen zijn erg belangrijk bij het kauwen en het spreken, maar ook voor uw uiterlijk, de eerste aanblik. Bedenk wel dat een tandprothese slechts een hulpmiddel is om de functies van uw eigen tanden en kiezen zo goed mogelijk uit te voeren.


top


3) Alle begin is moeilijk

U heeft dan nu een nieuwe gebitsprothese, maar u zult merken dat dit niet meteen echt lekker zit. Het is nieuw, maar vooral anders en daar moet u beslist aan wennen.


top


4) Pijn

Een nieuw kunstgebit kan in het begin pijnlijk zijn. Het zit strak tegen uw kaken aan en op sommige plaatsen misschien wel iets te strak. Daardoor kunnen pijnlijke plekken ontstaan, zogenaamde drukplaatsen. Door kleine en eenvoudige correcties van de tandprothese kan uw tandprotheticus deze pijn wegnemen. Vijl of schuur nooit zelf aan uw gebitsprothese!


Voor een goed resultaat is het belangrijk dat u het nieuwe kunstgebit inhoudt en dat u direct probeert ermee te praten en te eten. Als u pijn heeft, moet u naar de tandprotheticus teruggaan. Indien u vanwege de pijn of de onwennigheid toch heeft besloten de gebitsprothese uit te doen, doe het dan minstens een halve dag voor u naar de tandprotheticus gaat weer in. Anders kan de tandprotheticus niet alle pijnlijke plekken herkennen. Laat u er niet toe verleiden uw oude gebitsprothese weer in te doen. U zult dan natuurlijk nooit aan het nieuwe wennen. Met het nieuwe kunstgebit is het vaak een kwestie van doorzetten.


top


5) Eten

De eerste tijd zult u bij het eten misschien pijn hebben. Daar kunt u iets aan doen door alleen zacht en makkelijk voedsel te eten, bijvoorbeeld puree, gehakt of zacht fruit. Later kunt u langzaamaan harder voedsel proberen.


top


6) Praten

In het begin praat u wat onwennig. U slist bijvoorbeeld of bepaalde klanken zijn anders. Dat komt omdat uw mond nog moet wennen aan het kunstgebit. Oefenen helpt veel. Hardop de krant lezen bijvoorbeeld. De problemen met het praten gaan meestal vanzelf over.


top


7) Slapen met of zonder tandprothese

Het is het beste om de prothese voor het slapen uit te doen. Op die manier krijgen uw kaken de nodige rust. Misschien vindt u een mond zonder tanden en kiezen niet zo'n prettig idee. Doet u dan in ieder geval het kunstgebit in de onderkaak uit. Als u de prothese niet draagt, kunt u het bewaren in een bakje met water.


top


8) Schoonmaken

Net als eigen tanden en kiezen, moet u de tandprothese verzorgen. Want als u het niet regelmatig schoonmaakt, blijven er voedselresten achter. Op uw kunstgebit, maar ook eronder. Als die niet worden verwijderd, kan op den duur uw tandvlees gaan ontsteken. Na elke maaltijd moet u uw prothese reinigen; dit kunt u het best doen met behulp van een speciale protheseborstel en water en (vloeibare) zeep. Geen tandpasta gebruiken, dit schuurt teveel. Een schoon kunstgebit moet altijd glad aanvoelen. Als het verwijderen van aanslag met een borstel en zeep u niet lukt, gebruik dan een speciaal voor een kunstgebit geschikt reinigingsmiddel. Het gebruik van bruismiddelen is af te raden. Reinigingsmiddelen voor een gebitsprothese zijn in elke drogisterij en apotheek te koop en uw tandprotheticus kan u hierover voorlichten.


Soms kan het voorkomen dat zich tandsteen op het kunstgebit vormt. Dat is erg moeilijk te verwijderen. In dat geval kunt u de prothese een nacht lang in een bekertje met keukenazijn leggen. 's Ochtends kunt u dan het tandsteen van de prothese afborstelen. Leg het kunstgebit nooit in heet water en gebruik zeker geen bleekwater of schuurmiddelen. Let goed op dat bij het schoonmaken het gladde kunstgebit niet uit uw handen glipt en kapot valt. Laat voor de zekerheid water in de wasbak lopen en maak het kunstgebit schoon boven het water.


top


9) Het tandvlees

Niet alleen uw gebitsprothese moet worden schoongemaakt, maar ook het tandvlees waar het kunstgebit op rust. Masseer minstens een keer per dag het tandvlees met een zachte tandenborstel eventueel met wat tandpasta.


top


10) Controle

De eerste tijd kan het kunstgebit ergens klemmen en pijn doen. Dat is heel normaal. Ga er wel mee naar de tandprotheticus. Hij kan er namelijk iets aan doen. Ook als het na zo'n eerste correctie nog niet ideaal is, ga gerust nog een keer terug. Bij alles wat niet in de haak is met uw tandprothese is de beste oplossing naar uw tandprotheticus gaan. Hij weet precies wat er aan de hand is en wat eraan kan worden gedaan. Afhankelijk van hoelang u al een prothese draagt, zullen geleidelijk uw kaken nog verder slinken. Uw kunstgebit zal daarom van tijd tot tijd moeten worden aangepast. Er kan door de tandprotheticus een nieuwe " voering" (rebasing) in het kunstgebit worden aangebracht, waardoor het weer steviger zit.


top


11) Kleefpasta's, kleefpoeders, voeringen en andere hulpmiddelen

Er zijn allerlei kleefpasta's, kleefpoeders, 'voeringen' op de markt om een gebitsprothese meer houvast te geven. Deze middelen zijn eigenlijk allemaal noodoplossingen. De oorzaak van het probleem wordt niet echt weggenomen. Doe ook nooit watjes onder uw prothese. Uw kaken gaan daarvan alleen maar sneller slinken. Als uw kunstgebit los gaat zitten moet u naar uw tandprotheticus gaan, deze ziet meestal direct wat er aan de hand is en wat en kan u het beste advies geven.

Om pijn te voorkomen en om loszitten van het kunstgebit tijdig te kunnen constateren, is het aan te bevelen minstens eens in de twee jaar terug te gaan voor controle. Het is verstandig dit ook echt te doen, ook als u geen klachten of problemen heeft. Het slinken van de kaken gaat namelijk zo ongemerkt dat u het in de eerste instantie niet opvalt. Als u daarom regelmatig teruggaat voor controle, houdt uw tandprotheticus alles voor u in de gaten. Hij kan uw kunstgebit weer passend maken of u op tijd adviseren om een nieuw kunstgebit te laten maken (meestal na een jaar of tien), want ook uw kunstgebit kan verslijten. Ook controleert de tandprotheticus of uw hele mond nog goed gezond is. Vooral bij mensen met een slecht passend kunstgebit of bij mensen die al jarenlang hetzelfde kunstgebit dragen, kunnen vervelende mond-afwijkingen ontstaan.


top


1) Hoe lang gaat een kunstgebit mee?

Een kunstgebit gaat gemiddeld vijf tot tien jaar mee. Dit is vooral afhankelijk van uw gezondheid en gebruik van het kunstgebit.


top


2) Ik heb last van een droge mond; hoe kan dat?

Het hebben van een veelvuldig voorkomende droge mond wordt veroorzaakt door een tekort aan speeksel. Dit tekort aan speeksel kan veroorzaakt worden door medicijngebruik, ziekten (diabetes), bestraling en andere ook nog onbekende oorzaken. Veel voorkomende klachten bij een droge mond zijn het slecht kunnen wegslikken van droog voedsel, vaak willen drinken, de lippen en tong voelen plakkerig aan, het klakken van de tong en moeizame uitspraak van sommige woorden en letters. Bij mensen met een kunstgebit blijft het kunstgebit vaak niet op zijn plaats zitten door de te droge mond en is het tandvlees veel gemakkelijker geïrriteerd en komen veel vaker ontstekingen zoals schimmelinfectie in de mond voor. Het bestrijden van de gevolgen van de te droge mond kunt u bespreken met de tandprotheticus. De volgende oplossingen zouden hulp kunnen bieden. Stimulering van de speekselafgifte door het eten van licht zuur voedsel en voedsel waar flink op gekauwd dient te worden, verandering van medicijnen en het gebruik van speekselvervangers via verstuivers of in gelvorm.


top


3) Ik heb zoveel last van aften; wat doe ik hieraan?

Aften zijn pijnlijke blaasjes of zweertjes aan de binnenzijde van de lippen, wangen of onder de tong. Het zijn grijswitte of dikke gele plekjes met een rode ontstoken rand. Medicijnen tegen deze aften bestaan er nog niet maar er bestaan wel mondspoelingen waarbij mensen baat hebben, maar deze middelen genezen de aften niet. Wanneer de aften na twee weken niet verdwenen zijn dan is het verstandig de tandprotheticus te raadplegen om u verder te helpen. Aften kunnen ontstaan door verminderde weerstand of een slechte mondhygiëne. Het is niet verstandig aan deze aften te komen en deze kapot te maken omdat dit de klachten alleen maar verergert.


top


4) Bestaat er een allergie voor de materialen in het kunstgebit?

Het komt zeer zelden voor dat patiënten een allergie hebben voor materialen waarvan het kunstgebit is vervaardigd. Veelal ligt de oorzaak van op allergie lijkende klachten elders.


top


5) Ik heb last van slechte adem. Komt dit door het kunstgebit?

Het hebben van een slechte adem heeft niet altijd maar wel vaak te maken met een slechte mondhygiëne. Niet alleen mensen met eigen tanden en kiezen maar ook mensen met een kunstgebit hebben hier mee te maken. Wanneer u last heeft van een slechte adem, meestal wordt dit door de mensen om u heen aangegeven, kunt u het volgende doen. U kunt de tong reinigen met een speciaal hiervoor ontwikkelde tongreiniger. Op vooral de tongrug bevindt zich soms veel plak en voor een frisse adem is het soms noodzakelijk dat u de tong met de speciale tongreiniger dagelijks reinigt. Tevens is het belangrijk om ook de kaken en het tandvlees met een zachte tandenborstel te reinigen om ervoor te zorgen dat een laag plak met voedselresten verwijderd wordt. Nadat u de tong en het tandvlees heeft gereinigd is het verstandig om de mond met mondspoelwater te spoelen voor een optimaal resultaat.


top


6) Mijn tandvlees is erg gevoelig. Bestaat er ook een zachtere kunsthars?

Bij mensen waarbij het tandvlees zo gevoelig is dat ze altijd pijn hebben onder het kunstgebit kan dit zachte laagje, weekblijvende kunsthars, een oplossing bieden. Deze kunsthars wordt vooral in de onderkaak gebruikt omdat hier de meeste problemen voorkomen. Vaak is de kaak geslonken maar het tandvlees niet waardoor het tandvlees afgekneld zit tussen het gebit en het kaakbot. Het kan ook gebeuren dat de kaak zover geslonken is dat de zenuw, die in de onderkaak loopt, op het kaakbot ligt en telkens afgekneld wordt door het gebit. Het zachte laagje kunsthars biedt in deze gevallen voordelen echter men moet er ook rekening mee houden dat deze kunststof sneller slijt en dat deze iedere twee jaar vervangen dient te worden door de tandprotheticus.


top


7) Is gebruik van kleefpasta en andere hulpmiddelen uit de drogisterij toegestaan?

Er zijn allerlei kleefpasta's, kleefpoeders en "voeringen"op de markt om een kunstgebit meer houvast te geven. Deze middelen zijn eigenlijk allemaal noodoplossingen. De oorzaak van het probleem wordt niet echt opgelost. Doe ook nooit watjes onder uw kunstgebit. Uw kaken gaan daarvan alleen maar sneller slinken. Als uw kunstgebit te los zit, is het verstandiger om terug naar de tandprotheticus te gaan. De tandprotheticus ziet meestal direct wat er aan de hand is en kan u de beste oplossing bieden.


top


8) Ik heb last van ontstoken, pijnlijke mondhoeken hoe komt dit?

Een oorzaak kan liggen in het kunstgebit. Deze geeft te weinig steun aan de wangen en lippen waardoor deze constant vochtig blijven en kloofjes veroorzaken. De tandprotheticus kan beoordelen of de prothese de oorzaak is van deze klacht of dat er en andere oorzaak is.


top


9) Tips:

 • Doe het kunstgebit 's nachts uit;
 • Laat uw kunstgebit en mond iedere twee jaar controleren;
 • Repareer nooit zelf uw gebit;
 • Gebruik kleefmiddelen alleen in noodgevallen;
 • Vul de wasbak met water voordat u het kunstgebit gaat reinigen;
 • Reinig ook de kaken en het tandvlees;
 • Gebruik geen chemische middelen voor reiniging van het kunstgebit;
 • Nuttig de eerste dagen zacht voedsel.

 • top